Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Malatya  Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2022

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular başladı.

Malatya Turgut Ozal Universitesi logo.svg

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada büro personeli, destek personeli, aşçı, hemşire, güvenlik görevlisi, kütüphaneci, tekniker ve programcı kadrolarında istihdam etmek üzere 43 personel alınacağına yer verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

BAŞVURU ŞARTLARI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Askerlik durumu itibarıyla

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

aa54a1b1 61a6 4970 9539 562a020463ce22222

d13142cd c26c 43b4 ae29 252e83282802333333

c8dd4b60 d87b 46f9 9c78 96d6cf77c02d44444

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Başvurular

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacak. İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi posta ile başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı.

 • 4 (dört) Adet Fotoğraf,
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.)
 • Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),
 • Geçerlilik süresi dolmamış 2022 KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 • Yabancı dil şartı istenen kadrolar için dil sınavı sonuç belgesi,
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmî veya özel kuruluşlardan başvuru tarihler içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü’nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.),
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
 • Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (Resmî sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ve kilo bilgileri açıkça belirtilmiş olmalıdır.).

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

s c6804b79cccd30bbe7292e2e79d88670a19fe4b2

Malatya Turgut Özal Üniversitesi BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi; Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları en geç 15 (on beş) iş günü içinde üniversitemiz https://personel.ozal.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir.

Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri üniversitemiz sözleşmeli personel değerlendirme komisyonu tarafından da ayrıca yaptırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca Şoför ve Koruma Güvenlik Görevlisi unvanlarında istihdam edilecekler için sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde “Vardiyalı/nöbet usulü sistemde çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) bu görevi yapmaya herhangi bir engeli bulunmamaktadır.” yazılı Sağlık Kurulu Raporu ile durumunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi  İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!!!!!!

Author: vip bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir