GASLİGHTİNG NEDİR?

gaslighting nedir

Gaslighting Nedir?

Gaslighting, manipülatif bir davranış biçimi olarak donanımları ve genellikle bir kişi başka bir kişinin kendi gerçeklik algılarıyla oynayarak, güvensizliği artırma amacını taşır. Bu terim, 1944 yapımı “Gaslight” adlı bir filmdeki ana karakterin eşini deliliğine sürüklemek için gaz lambasını manipüle etmesinden türetilmiştir. Gaslighting, aşırı duygusal istismarın bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Gaslighting’in belirgin özellikleri seçilebilir:

Gaslighting’in Belirgin Özellikleri:

1.Yalanlar ve Yalanlama: Gaslighting yapan kişi, kurbanın yaşadığı gerçekleri inkar edebilir veya çarpıtabilir. Bu, kurbanın kendi algılarına ve hatıralarına olan güvenini sarsmayı sağlar.

2.Kurban Şüpheye Düşürme: Gaslighting, kurbanın kendi hafızasına veya algısına güvenme konusunda şüpheye düşmesine neden olabilir. Bu, kurbanın kendi gerçekliğiyle bağlantı kaybına yol açabilir.

3.Manipülatif Sorular: Gaslighting yapan kişi, kurbanı kendi bilgileri veya hatıralarını sorgulamaya yönlendiren manipülatif sorular sorabilir.

4.Kurban İzole Etme: Gaslighting, kurbanı sosyal olarak izolasyona tabi tutulur. Bu, kişinin başkalarından destekli almasını zorlaştırabilir.

5.Kurban Kontrol Altına Alma: Gaslighting yapan kişi, kurbanı kontrol altına almaya çalışır.

Gaslighting, uzun vadeli sonuçları olan ciddi bir duygusal istismar biçiminde olabilir. Bu tür bir durumla başa çıkmak, genellikle uzman yardımını içeren destekle daha etkili olabilir. Eğer birisi gaslighting yaşadığını düşünüyorsa, profesyonel yardım almak ve güvendiği kişilerle görüşmek önemlidir.

Gaslighting, manipülasyonun bir türü ve genellikle kişinin zihnini, duygusal esnekliği ve gerçeklik algısını etkileyerek, onların kendi denetimleri üzerinden çalışmaya çalışan bir manipülasyon tekniğidir. Bu terim, 1938 tarihli “Gaz Işığı” adlı bir oyundan türetilmiştir. Oyun, bir adamın karısını eve kapatarak delirtmeye çalışmasını konu alır.

Gaslighting’in ana amacı, kişinin kendi gerçeklik algısını sorgulamasına neden olarak onları kontrol etmektir. Bu şifreleme türü genellikle aşağıdaki şekilde ortaya çıkar:

  1. Yalanlar ve Çelişkiler: Gaslighting yapan kişi, kurduğu hikayelerde yer alabilirler, kullanabilirler veya sürekli olarak yalanlayabilirler. Bu durum, mutabakatın güvenini sarsar ve gerçeklik değişebilir.
  2. Gerçekleri Çarpıtma: Gaslighting, kişinin yaşadığı olayları çarpıtarak yanlış hatırlamalarına neden olabilir. Kişi, geçmişteki olayları doğru hatırlayıp hatırlamadığı konusunda şüphe duymaya devam edebilir.
  3. Eleştiriler ve Aşağılama: Gaslighting yapan kişi, mağduru sürekli eleştirerek veya aşağılayarak özsaygısını azaltabilir. Bu, kişinin kendi değerini sorgulamasına yol açabilir.
  4. İzolasyon: Gaslighting yapan kişi, mağduru sosyal olarak izole etmeye çalışabilir. Bu, mutantların gerçekliğini doğrulayacak bir destek bulma sonuçlarını gösterir.
  5. Projeksiyon: Gaslighting yapan kişi, kendi olumsuz etkilerinin üzerini örtebilir. Yani, suçlu oldukları bir konuda muaftırlar gibi çalışırlar.

Gaslighting, genellikle toplu gösterilerde, aile içi gösterimlerde veya romantik gösterilerde görülür. Bu tür bir bölünme, kusurun kendi zihnindeki gerçeklikle ilgili güvensizlik ve yaralanmalar yaratır. Gaslighting’e maruz kalan kişiler, genellikle duygusal olarak tükenmiş, güvensiz ve kontrol dışı hissedebilirler.

Bu tür bir riske maruz kalan kişilerin durumu tanıyabilmeleri ve destek arayabilmeleri önemlidir. Profesyonel yardım almak, gaslighting etkileriyle başa çıkma konusunda yardımcı olabilir.

 

Gaslighting’in Temel Özellikleri Şunlardır:

  1. Yalan Söyleme: Gaslighting yapan kişi, hedef aldığı kişinin gerçek olmayan bilgilerini verir, olaylar çarpışır veya yalan söyler. Bu, hedefin kendi algısını sorgulamasına neden olabilir.
  2. Zihinsel Karışıklık Yaratma: Gaslighting, hedef kişiyi kafa karışıklığına sürükleyerek, gerçeklik sorgulamalarına neden olabilir. Bu durumda, hedef kişi kendi başına ilerlemekte ve hislerine güvenmekte zorlanabilir.
  3. Sorumluluğu Başkalarına Atma: Gaslighting yapan kişi, hedefin akıllıca kendi davranışlarından çok, hedefin gerçekleşmesine veya algısına atılabilir. Bu, hedef kişinin kendi hissetmesini ve büyümesinin azalmasına neden olabilir.
  4. Kendi Gerçekliğini Dayatma: Gaslighting yapan kişinin, kendi gerçekliğini hedefleyerek, hedefin kendi deneyimlerini ve gerçeklerini sorgulamasına yol açabilirsiniz.

Gaslighting, uzun süreli hedef kişinin özsaygısını ve güvenini gösterebilir, anksiyete ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilir. Gaslighting’e karşı korunmak için kişinin kendi gerçeklerine ve hissetmelerine güvenmesi, sağlıklı iletişim yeteneklerini geliştirmesi önemlidir. Ayrıca, bu tür manipülasyonu tanıyabilmek ve hedef alındığını fark etmek de önemlidir. Eğer bir kişi gaslighting’e maruz kalırsa profesyonel destek almak önemli olabilir.

 

 

Author: vip bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir