AYETEL KÜRSİ Faziletleri, Faydaları, Okunuşu, Meali

AYETEL KÜRSİ Faziletleri, Faydaları, Okunuşu, Meali

Ayetel Kürsi İslam dini kitabı Kuran-ı Kerim’in dörtte biri olduğuna vurgu yapılması nedeniyle bolca okunması açısından önemlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da Allah’ın en yüce isminin Ayetel Kürsi’de olduğu müjdesi verilmiştir. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’in “Bakara” suresi içerisinde yer alan 255. ayeti kerimedir. Kuranı kerimde 95 ayette faziletlerinin geçtiği Ayetel Kürsi Kuran’ın efendisi olarak adlandırlır. Ayetel Kürsi faziletleri münasebetiyle en çok okunan ve okunması hadislerde önerilen ayet olup faziletleri, faydaları, okunuşu meali hakkında sizler için bilgi amaçlı yazımızı derledik.

AYETEL KÜRSİ Faziletleri

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi duların kabulü için sıkça okunmalı ve Kuran’ın dörtte biri olarak anılmaktadır Faziletlerini sıralayacak olursak;

 • Hasta olan kişi için okunursa şifasına yardımcı olur.
 • Şeytanın vesvesesinden ve kötülüklerden korur.
 • Sıkıntı, darlık ve bunalımlardan kalben ferahlamaya vesiledir.
 • Cennet kapılarını görmemize vesiledir.
 • Bereket ,bolluk, kısmet, nasip konusunda yardımcıdır.

AYETEL KÜRSİ Faydaları

 • Ayetel Kürsi Allah’ın en yüce isminin Ayetel Kürsi içinde olduğunu yazımızın başında belirtmiştik ve dua edilirken bolca okunup yüce Allah’tan bir talepte bulunduğumuzda Allah katında kabul edilir.
 • Ayetel Kürsi’yi sürekli okuyup zikreden kişiye Allah hayırlı kapılar açar.
 • Ayetel Kürsi okumayı alışkalık haline getirip devamlı okuyan kişinin geçmiş günahları yüce Allah tarafından affedilir .
 • Ayetel Kürsi okunan ev, işyeri ve mekana şeytan giremez.
 • Ayetel Kürsi okuyan kişinin kısmeti, nasibi ve hayır kapıları açılır.
 • Ayetel Kürsi okunan evde, işyerinde ve mekanda büyü vb. muvaffak olamaz.
 • Her namazdan sonra Ayetel Kürsi okuyana, cennetin 8 kapısı ardına kadar açılır.
 • Sıkıntıya düşen, dara düşen, bunalımda ve dertli  olan bolca  Ayetel Kürsi okursa feraha kavuşur.
 • Ayetel Kürsi namazlardan sonra okunursa yedi gök yarılır ve yüce Allah Ayetel Kürsi okuyanı rahmeti ile nasiplendirir.
 • Yemek, pirinç, ekmek gibi nimetlere her seferinde 313 kez okunup üflenirse nimetlere bereket katar.
 • Nazar değdiği düşünülen kişilere okunduğunda nazardan kurtulur.
 • Ayetel Kürsi okuyan kişinin 7 kalenin içindeymiş gibi korunduğu söylenmektedir.
 • Anksiyete, depresyon, panik atak gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi’nin faydası ve önemi oldukça büyüktür.

 

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

 lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

 ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

 velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

 velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi’nin Meali

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.

Yüce Allah’ın (C.C.) Ayetel Kürsi’de Geçen İsimleri

El-Aliyy: En yüce, en ulu, en yüksek, kendisinden daha büyük olmayan anlamlarını taşır.

El-Hayy: Her daim diri ve sonsuz hayata sahip olan; yarattıklarına hayat ve can veren manalarına gelir.

El-Kayyum: Her şeyin varlığı ve devamlılığı kendisine bağlı olan, kainata hükmeden ve idare eden anlamlarını taşır. Yüce Allah’ın evrenin hükümranı olduğunu ifade eder.

El-Azîm: Yüce Allah’ın kusursuz ve eksiksizliğini, tüm noksanlıklardan münezzeh olduğunu ifade eder.

El-Alîm: Gizli ya da açık, geçmişe ya da gelecek ait her şeyi bilen anlamını taşır. Yüce Allah’ın (c.c.) kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, geçmişi ve geleceği, aleniyi ve gizliyi tek bilen olduğunu ifade eder.

Yüce Allah’ın (C.C.) Ayetel Kürsi’de Geçen Sıfatları

Semi: Her şeyi işiten, duyan ve bilen anlamını taşır. Yüce Allah’ın kainattaki tüm sesleri işittiğini, gerek bir fısıltıyı gerekse kullarının kalbinden geçen dilekleri duyduğunu ifade eder.

Basar: Yüce Allah’ın her şeyi gören ve bilen olduğunu ifade eder. Kullarının gizli ya da aleni yaptığı her fiili gördüğünü, bildiğini anlatır.

İlim: İlm-i Ezel olarak da bilinen bu sıfat, yüce Allah’ın kainatın tüm bilgilerine sahip olduğu, olan biten her şeyi bildiği anlamına gelir.

Muhalefetün lil Havadis: Yüce Allah’ın yaradılmış olanlara benzememesi, hiçbir varlığın O’nun özelliklerine sahip olmaması anlamına gelir. O’nun yarattığı varlıklara benzemediği, eşsiz ve tek olduğu manasını taşır.

 

Author: vip bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir